เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT6 | 1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่
  1. MOIT6(1.3)แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ข 1 - Copy - Copy.pdf