เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT12 | ไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 34. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน4..มีแบบฟอร์มการเผยแพร่
  1. MOIT13(1.3)แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ข 1.pdf